6/5, Moneswar Road, Zigatala, Dhanmondi, Dhaka 1209, Bangladesh

Vilka teman som en tjanar gallande att ta upp for att na sitt syfte med Tinder

Vilka teman som en tjanar gallande att ta upp for att na sitt syfte med Tinder

Man anvande appen mer pro sex, resor och relationer, och kvinnor for vanskap och erkannande

7 3 Sprakkonsulter behover visdom aven om manniskors anvandande av kommunikation i sitt privatliv, inte minst i nya, hastigt okande falt som chatt och internetforum. Ifall hanar eller kvinnor skriver mer text pa Tinder tror sjalv att det kan ge oss ledtradar till monster som kan vara samt kungen andra omraden. Samt anser en experiment som denna nagot ifall hur man och kvinnor antaga att de bor fabricera sig sjalva. Det i sin tur kan ge grundlaggande genuskunskaper och kan ge en breddad bild av normerna i vart samhalle. Visar denna undersokningen exempelvis att det ena konet eller det andra oftare anger sitt jobb eller anser nagot om lasande? Ett sadant resultat kan prata nagot ifall hanar och kvinnor i stort och aven ha relevans pro deras sjalvbild och uttryckssatt inom arbetslivskontexter. Undersokningen kan namligen ge manga lardomar forut en sprakkonsults arbetsliv: Dels ifall hur texter och konversationer i chatt och gallande natet kan se ut och hur det anvands fran man respektive kvinnor, ocksa basal genuskunskaper som kan kopplas till arbetslivet. Dels ifall manniskors bild av kommunikation, skrivande, text och sin personligt roll som forfattare eller i konversationer. 2. forr forskning I detta sektor aterges tidigare forskning, tematiskt indelad: om Tinder och andra dejtingappar i parti 2.1, ifall emojier i kapitel 2.2, ifall chatt och internetsprak i sektor 2.3 och slutligen ifall sprakforskning inom genusfaltet med fokus pa manligt och kvinnligt sprak i sektor Forskning om Tinder och andra dejtingappar Det finns en del forskning om Tinder. Inom den svenska kulturen och det svenska spraket inneha fokus i forskningen snarare allt varit kungen varfor en har och hur en ser kungen Tinder. Nedan aterges tre Tinder-studier med fokus kungen varfor folk inneha Tinder, varav en ocksa plugga Tinder-profiler (Ranzini & Lutz 2017).

Narmast I foljd presenteras en sprakvetenskaplig studie av en annan dejtingapp

8 4 Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives ar en artikel fran Ranzini och Lutz fran De genomforde en nat-undersokning som tog 13 minuter att fylla i, med 497 Tinder-anvandare fran USA. Deltagarnas genomsnittsalder varje 30,9 ar och 278 varje man, 218 kvinnor och 1 ovrig. Forfattarna bedomde hur Tinder-anvandare framstallde sig sjalva och hur detta horde samman med deras personliga karaktarer, demografiska uppgifter och syfte att konsumera Tinder. Undersokningen visade att viljan att fa bekraftelse var det anledning som hade storst paverkan kungen hur de presenterade sig, att dejtingappen anvands till mer an blott att dejta och att motiven for att ha Tinder skiljde sig klargjort mellan konen. Tinder dejting eller hook-up? Hur konsumtion av Tinder ger formulering for identitet ar en rapport inom foretagsekonomi fran Bajrami och Nilsson gallande Boras hogskola De genomforde i forsta hand en kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer. De kontaktade dartill man via Tinder, men skriver att det leta efter en fru materialet inte tillforde massor till uppsatsen och enbart fick en kompletterande roll. Forfattarna analyserade erfarenheter och forestallningar ifall Tinder. Resultatet visade att fastan att alla intervjuade sa att Tinder ar en hook up-app 1 varenda det enbart ett fatal fran dem som anvande Tinder gallande det viset. Detta skiljde sig mellan konen, enar mannen sa sig konsumera Tinder pro att placerad under tiden kvinnorna ej sa sig ha Tinder fran den anledningen. De intervjuade atergav en generell bild fran att folk forskonar sig sjalva pa Tinder, och varenda sa sig aven foreta det i sin presentation. Att forbruka erkannande. Tinder och dejting i konsumtionssamhallet ar en kandidatuppsats dar Hjartmyr (2015) analyserar varfor folk har Tinder. Hon gjorde en kvalitativ innehallsanalys av Tinder-appen och sedermera genomfordes sex djupintervjuer, med tre hanar och tre kvinnor, om deras bild fran Tinder. Resultatet visade att de intervjuade snarare soker erkannande an karlek och samtliga medverkande antydde att bekraftelse var deras framsta bevekelsegrund till att ha Tinder. Hjartmyr diskuterar 1 Hooking up ar ett engelskt term utan exakt liknande pa svenska. Enligt Cambridge Dictionary [www] betyder det bland annat to begin a romantic or sexual relationship with someone.

Leave a comment