6/5, Moneswar Road, Zigatala, Dhanmondi, Dhaka 1209, Bangladesh

Siffrorna ar chockerande hoga i enlighet med undersokningar age narapa varannan madam

Siffrorna ar chockerande hoga i enlighet med undersokningar age narapa varannan madam

och vart tionde kar i Europeiska unionen upplevt sexuella trakasserier gallande jobbet. Skada utav vanara eller fobi forblir dom flesta hyssja. Det befinner sig viktigt att plantera uppenbara granser, forklarar psykeplusexperten Benjamin Martens. Och ger effektiva ledtrad ifall hur dom saso drabbas kan forsvara sig.

Godta aldrig illvilja!

Drabbade kanner sig ofta bade obekvama och osakra skal dom overhuvudtaget reagera villig obscena gyckel villi lunchen, villig gemen blickar samt illasinnad anspelningar inom kontorsvardagen? Var borjar nog sexuella trakasserier – och hur sa tvungen nago fruntimmer fullstandigt spartanskt godta bland karla kungen kontoret? “Sexuella trakasserier kan samt finnas subtila. Det behover ej existera att ‘kampa’ forst”, uppg psykologen Benjamin Martens av psycheplus – och rader de drabbade att forsvara sig. Stav chefen saso kommer hotfullt tatt ett arbetstagar, tjanstemannen saso lagger in nakenbilder ino sin kollegas postmapp – do upptrader alla villig e fornedrand taktik och astadkomme sig eventuellt at sam tillsamman straffbara.

“Det finns massa typer bruten sexuella trakasserier”, framhaller psykeplusexperten Benjamin Martens. ”I alla fall rekommenderas nagon genomgaende rutt. Ingen plikt fullstandigt latt godta inblandnin.” Juridiskt befinner si skyddet bruten offren tydlig reglerat. Saken dar allmanna likabehandlingslagen (hat) definierar sexuella trakasserier saso oonskat, sexuellt specifikt upptradand som saken da berorda personen uppfattar som fornedrande eller nedsattande. Likval befinner si sexuella kranknin alarmerande utbredda, i synnerhet ino saken dar professionella miljon Enligt en undersokning fran Internationella arbetsorganisationen (ILO) ager 40 at 50 andel av samtlig kvinn blivit utsatta pro sexuella trakasserier villi jobbet. Enligt ett tysk undersoknin tillsammans 4 000 kvinnliga responden var det mo sam tillsammans 72 ande.

Inget “trivialt kriminalitet” sta de drabbade

Saken da stora flest bruten do drabbade befinner si eftersom kvinnor. Men det finns aven manliga blot en schweizisk granskning visar att vart tionde kvinnlig arbetstagare age haft att gora med patrangande alternativt oanstandiga kollegor alternativ kvinnliga overordnade. En EU-studie kommer fram mo likadan konklusion. Det befinner sig fast a jamstalld tufft pro bagge konen att gardera sig till detta ”Sexuella trakasserier utspelar trots alltsammans inte forsavit e olampligt uttryckt sexuellt engagemang, inte me otvetydigt ifall e sexualiserat fras sta inflytande. Do sasom drabbas mar ofta antagligen itu det har samt reagerar darfor oftast skramt. Massor kanner sig forodmjukade och fruktar att ingen amna antaga de dar anda”, sager Martens. I synnerhe kvinns befinner si aven paralyserade av radslan stav sexuellt vald. Det ar besvarligt forut dom majoriteten bruten de dar att overvinna tryt hamningar och soka hjalp.

Skada den saso ignorerar incidenterna riskerar att hamna inom nago ond ring den psykiska stressen kan fa allvarliga halsokonsekvenser. Symtomen liknar mobbningsoffers, forklarar psykologen ”De sasom drabbas tvivlar gallande sig sjalva samt tappar sjalvfortroendet. Mycket minskar motivationen att knega, de blir isolerade, deras allmanna livskvalitet minskar.” Saken da saso sol observerar sadana symtom kan tillsamman handrackning itu en psykologiskt sjalvtest fastsla forsavitt den pagaende stressen redan har fatt psykiska konsekvenser ino svara baisse kan saken da psykiska anspanning leder mot och med till angestsyndrom, depression sam inkompetens att jobba. Den sasom lider it nagon paflugen kollega bor foljaktligen gripa avta emotione pa allvar. Forut mobbare saso antar att dom kan undkomm tillsamman sitt upptradand tendera beror sig uppmuntrade att fortsatta trakasserierna.

Forslag hurdan offren kan beskydda sig

Ett vettigt forsta kli befinner sig att vanda sig at nagon ni litar villi, saso din partner alternativt goda kompisa. Aterkopplin fran nagon ino din omgivning kan bidra dig att forbattrin bedoma situationen. – dom sasom drabbas skall mirakel inga omstandigheter soka skulden villig sig sjalva, till exempel for att dom skall hava mankemang stas villi sig, framhaller Benjamin pro allt befinner sig det relevant att neka burdus ljudlig sam tydligt. Dom saso drabbas tvungen producera fardig ”Inte odla! sjalv kanner ja pressad sam det accepterar jag inte!”

Narmast I foljd ska de forfragan runt villig foretaget – konfidentiellt at nagon inledningen kan handa finns det andra kollegor sasom samt blir trakasserade av den berorda personen. Om inte ett dyft annat stoder kan du knalla at din befalhavare, foretagsradet alternativt kvinnorepresentanten. Arbetsgivaren ar skyldig att analysera samt ager inom va klagomal. Pundare kungen hurdan allvarliga handelserna befinner si kan en straffrattsligt forfaringssatt ocksa besta riktig vag att knalla. Fakt finns tillganglig fran Federal Anti-Discrimination Agency.

– ehur offren kanner sig hjalplosa ager dom riktig overtaget, uppge psykologen. “De som forsvarar sig ager goda forutsattningar att klara – samt forovaren inneha massor att torska e valgrundat klaga kan gräva detta betyda slutet villig karriaren for honom.”

Leave a comment